Recycling at work - signs

Recycling at work - signs © Zo Zhou

© Zo Zhou 2012

View or download the full size (4000 x 2667) image